Educations

การเรียน การศึกษา

เรียบเรียงจาก Education : WikiPedia

Education เป้นกระบวนการ ของ การเรียนรู้ (รวมทั้งชุดรูปแบบที่ช่วยในทักษะการเรียนรู้) เป็นเรื่องที่เข้ามาสู่ของ ทักษะ ความสามารถ ความรู้ที่ได้มา คุณค่าที่รับทราบหรือตระหนักได้ เกิดความเชื่อใหม่ๆ รวมถึง พฤติกรรมใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน

วิธีการของ การศึกษา (Education) อาจจะมาจากการให้ โดยการเล่าเรื่องราว (Story telling) การสนทนา เช่นการ สนทนาธรรม หรือ การ คุยแบบโต้แย้ง หรือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เราเรียกว่า Discussion. ในห้องเรียน เราจะเจอคำว่า Discussion อยู่บ่อยๆ

อื่นๆ ที่อาจใช้การปฏิบัติเข้ามาเพิ่มขึ้น เช่น Training เป็นการฝึกฝนที่เน้นการ ปฏิบัติ หรือ การลงมือทำ เพื่อการเพิ่ม ทักษะ ความชำนาญ (Skill) เพื่อกลายเป็น professional ขึ้นมา